Skauting

Historie

Skautská historie je hodně rozsáhlá. Trošku si ji nastíníme, ale více o historii se můžete dočíst na jiných stránkách: Skautská historie

O Skautingu

Junák – český skaut je s více jak 60 tisíci členkami a členy největší výchovnou organizací pro děti a mládež v České republice. Zároveň je členem světových organizací, které sdružují na 50 miliónů skautek a skautů ve 216 zemích a teritoriích světa. Český skauting vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly zcela pracovat (v ilegalitě či pod záštitou jiných organizací) a vždy se znovu obnovil.

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, profesorem Antonínem Benjamínem Svojsíkem.

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří chtějí zažívat dobrodružství a zároveň se neustále rozvíjet. V oddíle dítě najde kamarády, dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě, naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu. Zvykne si přijímat zodpovědnost za sebe i druhé, získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit. Zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti. Skautky a skauti se dělí do čtyř věkových kategorií tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k dětem a mladým lidem různého věku:

  • benjamínci (5 až 7 let)
  • vlčata a světlušky (8 až 10 let)
  • skauti a skautky (11 až 14 let)
  • roveři a rangers (15+ let)

Základní principy skautingu jsou vyjádřeny ve skautském slibu, zákonu a heslu.

Junácká hymna

Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
/: Junáci vzhůru, volá, den! :/

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy.
Junáci vzhůru volá den,
buď připraven, buď připraven!

Skautský kroj

Skautský kroj je slavnostní uniformou, vizitkou každého skautka. Jedná se o reprezentativní oděv, který vyjadřuje příslušnost skauta k jeho organizaci, ukazuje jeho zdatnost a vypovídá o něm samotném.

K tomu, jak přesně má skautská košile vypadat, nám poslouží webová aplikace: https://kroj.skauting.cz/.